Gå till innehållet

ÅRLIG ÖVERSYN 2022

Nya frågor på arbets­bordet

År 2022 var ett synnerligen exceptionellt år. Den drastiska ändringen i världsläget förde med sig sanktioner och pris­öknings­tryck. Vi arbetade intensivt för att de gemen­samma upp­hand­lingar­na ska kunna fortsätta och för att våra kunder ska kunna fortsätta sina upphandlingar smidigt även i de förändrade förhållandena.

ÅRLIG ÖVERSYN 2022

Nya frågor på arbets­bordet

År 2022 var ett synnerligen exceptionellt år. Den drastiska ändringen i världsläget förde med sig sanktioner och pris­öknings­tryck. Vi arbetade intensivt för att de gemen­samma upp­hand­lingar­na ska kunna fortsätta och för att våra kunder ska kunna fortsätta sina upphandlingar smidigt även i de förändrade förhållandena.