Hansel-klubbens verksamhet blev livligare

Första hälften av 2022 präglades fort­farande av coronan och även på kontoret i Post­huset spelade vi corona i små hälsosäkra team. Klubbens teater­upp­levelse under våren blev National­teaterns dramatisering av Shakespeares Hamlet som vi reserverade 22 biljetter åt Hansel­med­arbetare för. Under sommaren cyklade Hansel­med­arbetare med 13 deltagare sammanlagt 6 600 kilometeri kilometer­tävlingen för cyklister.

Efter semester­tiderna var det dags för live-möten. Sommardagen firade vi i augustihettan i Noux där vi bland annat vandrade, spelade, simmade och badade bastu. I oktober stod den traditionella brädspels­kvällen på kontoret i turen och i november besökte 40 av oss baletten dår vi såg Romeo och Julia.

”Efter semester­tiderna var det dags för live-möten.”

I december ordnade Hansel-klubben lilla­juls­fest på Folkets hus i Kottby, cirka 90 fest­deltagare mötte upp. Temat för lilla­juls­festen var 1950-talet och många av fest­del­tagarna hade klätt sig enligt temat. Även traditionen med de nya Hansel­med­arbetarnas skåde­spel fortsatte efter några års paus och var definitivt den mest efter­längtade program­punkten under kvällen.

Skriva ut

Intressant för dig

Arbets­tillfreds­ställelsen har förblivit på en god nivå

I enkäten om arbets­gemenskapen, som genom­fördes i början av hösten, utredde vi personalens väl­befinnande i arbetet inom fem del­områden.

Läs artikeln

Värde­arbetet gav oss en bra grund

När vi började ta fram en ny strategi konstaterade vi att värde­arbetet och utred­ningen av företags­kulturen i fjol gav oss en bra utgångs­punkt för strategin.

Läs artikeln

Personal­statistik

Nyckel­tal om personalen och andra statistik­upp­gifter.

Läs artikeln