Företags­hälsovård med tre kommuner

När behoven möts sparar en gemensam mini­upp­handling tid och slut­resultatet blir hög­klassigt. Tre kommuner förenade sina krafter och kon­kurrens­utsatte företags­hälsovårds­tjänsterna till­sammans — med fram­gång.

Kommunerna Konnevesi, Petäjävesi och Toivakka hade redan tidigare kon­kurrens­utsatt företags­hälsovårds­tjänsterna till­sammans. När kontrakts­tiden närmade sig sitt slut var det skäl att tänka på framtiden. Det goda sam­arbetet sporrade dem att fortsätta till­sammans, men det återstod att bestämma på vilket sätt. Sist kon­kurrens­utsatte kommunerna företags­hälsovårds­tjänsterna själva med hjälp av en konsult. Nu fanns det begränsat med tid och man önskade en så enkel lösning som möjligt. Toivakkas kommun­direktör Helena Vuopionperä-Kovanen tipsade sina kollegor om Hansels gemen­samma upp­hand­lingar och Hansels kategori­chef Jani Mäkinen och experten för upp­handlings­stöd Anne Majalampi bjöds in för att presentera Företags­hälso­vårdens dynamiska inköps­system, det vill säga DPS.

”Hansels DPS för Företags­hälsovård erbjöd ett färdigt mönster som det var lätt att ta tag i.”

”Hansels DPS för Företags­hälso­vård erbjöd en färdig schablon som det var lätt att ta tag i. Person­resurserna är alltid begränsade i mindre kommuner och all tids­inbesparing är värde­full. Det här tog visser­ligen också sin tid, men det gick betydligt snabbare än i den egna kon­kurrens­utsätt­ningen”, berättar Petäjävesis kommun­direktör Mikko Latvala.

Goda slutresultat genom samarbete

Kunderna genomför sin egen mini­konkurrens­utsättning inom DPS. De tre kommunernas gemensamma mini­konkurrens­utsättning för­utsatte naturligt­vis också gemen­samma mål.

”Utbudet av företags­hälsovårds­tjänster är synnerligen omfattande men de här kommunernas kravnivåer passade alldeles utmärkt ihop. En gemensam upp­handling sparar resurser och gör givetvis anbuds­begäran mer lockande”, konstaterar kategori­chef Mäkinen vid Hansel.

Under den tidigare kontrakts­perioden hade alla tre kommuner gjort vissa mindre preciseringar i sina egna upp­handlings­kontrakt men man blev inte tvungen att ingå särskilt stora kompromisser i det nya paketet.

”Hos oss steg tjänste­nivån en aning men den satsningen gjorde vi gärna. En bra företags­hälsovård inverkar positivt på väl­befinnandet i arbetet”, säger Latvala.

Assistenten är driv­kraften för kon­kurrens­utsätt­ningen

Projektet startades på allvar hösten 2022 och målet var att det nya kontraktet skulle träda i kraft från och med början av 2023. Trots att tidtabellen slutligen för­dröjdes med en månad kunde projektet full­följas i raskt tempo. Latvala och Vuopionperä-Kovanen ansvarade för bered­ningen och Konnevesis kommun­direktör Mika Pasanen för att kon­kurrens­utsätt­ningen fördes in i Hansels Assistent.

”Vi skisserade upp dokumenten färdigt till en viss punkt och skickade dem sedan till Hansels upp­handlings­stöd för kommentering. Sedan kompletterade och omarbetade vi materialen utifrån responsen. Vi fick också gott om hjälp när vi hade preciserande frågor”, berättar Latvala.

Upp­handlings­assistenten är Hansels avgifts­fria verktyg som kunden kan genomföra hela mini­konkurrens­utsättningen i, allt från anbuds­begäran till upp­handlings­beslutet. Särskilt ändamålsenlig är den för kunder som inte har tillgång till ett kommersiellt upp­handlingssystem. Enligt Pasanen styrdes arbetet av Upp­handling­sassistenten som efter den första för­virringen visade sig vara lätt att använda.

”Det gick snabbt och smidigt att starta kon­kurrens­utsättningen och genomföra processen ända fram till upp­handlings­beslutet i Assistenten för upp­hand­lingar”, säger Pasanen.

Kontrakts­perioden på sex år med den utvalde kontrakts­leverantören kunde starta i februari 2023.

”Vi ville ha en så lång kontrakts­tid som möjligt så att vi kan bedriva lång­siktigt samarbete med leverantören. Just nu verkar allt vara riktigt bra. Vi är nöjda med kon­kurrens­utsättningen och resultatet av den”, sammanfattar Latvala.

Det dynamiska inköps­systemet eller DPS

 • Både kunder och leverantörer kan ansluta sig till kontraktet när som helst under kontraktets löptid.
 • Kunderna väljer leverantör via en mini­konkurrens­utsättning.
 • Hansel kontrollerar leverantörernas lämplighet, tillhanda­håller kunderna ett brett utbud av färdiga underlag för mini­konkurrens­utsättning och stöder kunderna även under kontrakts­perioden.

Företagshälsovård 2020–2026 -DPS

 • Mång­sidiga företags­hälsovårds­tjänster:
  • lagstadgad före­byggande företags­hälsovård
  • sjukvård på allmän­läkar­nivå och övrig hälsovård
  • tilläggs­tjänster som stöder företags­hälsovården, till exempel digitala lösningar eller distans­tjänster
 • Kontrakts­tid fram till den 31.12.2026 (kundens upp­handlings­kontrakt kan gälla fram till den 31.12.2028)
Skriva ut

Intressant för dig

Utvecklingen av gemensamma upphandlingar

När det gäller kon­kurrens­utsättningen i Handels gemen­samma upp­hand­lingar var 2022 något lugnare än året innan.

Läs artikeln

På webb­seminarierna konkurrens­utsatte vi, rättade till miss­upp­fattningar och funderade kring hållbarhet

Våra populära webb­seminarier fort­satte på kundernas begäran även 2022.

Läs artikeln

Hållbar renlighet

Inom ren­hållnings­branschen har miljö­ansvaret redan länge spelat en betydande roll.

Läs artikeln