Höstturnén bjöd på givande möten

Efter en paus på två kunde vi genomföra Höst­turnén och träffa våra kunder ansikte mot ansikte. Vi besökte 13 orter — vi startade den 29.9.2022 i Rovaniemi och avslutade turnén den 8.12.2022 i Helsingfors. På varje evenemang under Höst­turnén stod fyra inlägg på programmet:

 • aktuell inblick i Hansels verk­samhet
 • gemensam upp­handling som upp­handlings­verktyg
 • ansvars­fullhet och genomslags­kraft i upp­handlingar och
 • tjänster för utveckling av upp­handlings­verksam­heten.
”De närvarande upplevde evenemangen som synner­ligen lyckade.”

Influensa- och corona­smittorna som fort­farande pågick minskade antalet del­tagare och tyvärr var det många som avbokade sin medverkan. Antalet anmälningar till evenemangen upp­gick till 280 och 195 personer deltog. De när­varande upplevde evenemangen som synner­ligen lyckade. Responsen vi fick var god eftersom kunderna bedömde evenemanget med helhets­betyget 4,5 (1–5). Det fördes livliga diskussioner och mötena ansikte mot ansikte upplevdes viktiga efter en så lång paus.

Målet för Höst­turnén var att öka kun­skapen om för­delarna med gemensam upp­hand­ling, kon­kurrens­utsätt­nings- och ut­vecklings­tjänsterna, upp­hand­lingarnas genomslags­kraft och om Hansels håll­barhets­arbete samt att stärka kännedomen om Hansel.

Orter, tidpunkter och antalet deltagare:

 • Rovaniemi 29.9.2022: 9
 • Uleåborg 30.9.2022: 28
 • Jyväskylä 6.10.2022: 16
 • Tammerfors 7.10.2022: 11
 • Björneborg 27.10.2022: 7
 • Åbo 28.10.2022: 22
 • St. Michel 10.11.2022: 5
 • Villmanstrand 11.11.2022: 13
 • Karleby 16.11.2022: 11
 • Vasa 17.11.2022: 8
 • Seinäjoki 18.11.2022: 11
 • Tavastehus 1.12.2022: 9
 • Helsingfors 8.12.2022: 45

Respons från Höst­turnén

 • ”Tack. Väl organiserad och lämpliga teman, möjligheten till nätverks­bildning är alltid ett plus.”
 • ”Allt förlöpte väl och det var trevligt att ni kom med för att prata med oss över lunch. Det här är alltid givande stunder när man får analysera upp­handlings­frågor till­sammans.”
 • ”Fina inlägg om intressanta ämnen, en angenäm och ledig slut­diskussion. Tack för evenemanget.”
 • ”Trevlig, naturlig atmosfär som tog hänsyn till alla del­tagare.”
 • ”Lyckat och passligt med sak­kunskap på plats.”
 • ”Jag tycker det var verkligen trevligt och kund­vänligt att Hansel tog sig ut i landskapen.”
Skriva ut

Intressant för dig

Intressent­grupperna värde­sätter Hansel­med­arbetarnas kunskaper om juridik och konkurrensutsättning

Hansel följer regel­bundet upp kund- och leverantörs­nöjdheten.

Läs artikeln

Nytt IT-system ska minska olycksfall

IT-systemen som räddnings­väsendet använder för brand­inspektioner upp­fyller inte helt behoven och börjar nå slutet på sin livs­cykel.

Läs artikeln

Hållbar renlighet

Inom renhåll­nings­branschen har miljö­ansvaret redan länge spelat en betydande roll.

Läs artikeln